Szkoła Niższych Dowódców 2018 – zaproszenie na kurs

Sekcja Informacji i Promocji JS 3053
Zostaw komentarz

Jednostka Strzelecka 3053 NYSA im. 1BSK, w współpracy z Stowarzyszeniem Jednostek Strzeleckich „Strzelec” oraz stowarzyszeniem ObronaNarodowa.pl zaprasza na kolejną edycje kursu dowódczo-metodycznego pt. „Szkoła Niższych Dowódców”. Szkolenie przeznaczone dla członków organizacji proobronnych, którego celem jest przygotowanie kandydatów do samodzielnej organizacji pracy drużyn i prowadzenia zajęć ogólnowojskowych, a także poszerzenie i ugruntowanie posiadanie wiedzy ogólnowojskowej i metod jej przekazywania szkolonym. Kurs jest długotrwały i kończy się wystawieniem certyfikatu ukończenia kursu. Kurs będzie odbywał się wieloetapowo: na zajęciach weekendowych (min 4 zjazdy – raz na miesiąc), online (pisanie planów i przygotowywanie zajęć), ćwiczenie aplikacyjne podczas innych kursów. Kurs będzie wymagał od kursantów wytrwałości, zdecydowania i podporządkowania się przyjętemu systemowi szkolenia. Kursant w każdej chwili może zrezygnować z kursu (jednak bez zwrotu opłaty za kurs). Kursant może zostać usunięty z kursu w wypadku: niezaliczenia testu wstępnego (wyjątkowo zwrot opłaty za kurs), niezaliczenia etapów kursu, nierealizowania zadań w określonych terminach, opuszczania zajęć weekendowych, niepodporządkowania się zasadom przyjętym na kursie.

Szkolenie ma na celu przedstawienie różnorodnego podejścia do prowadzenia zajęć, wyrobienia określonych postaw i mechanizmów istotnych z pozycji dowódcy pododdziału, rozwój systematyczności, dokładności, samodyscypliny, dostarczenie i utrwalenie przydatnych informacji, samorozwój dowódcy.

1. Proces dowodzenia (rola dowódcy, organizacja funkcjonowania drużyny, trudności podczas dowodzenia, psychologia dowodzenia)
2. Metodyka prowadzenia zajęć (zasady wykonywania planu pracy i planu konspektu, zasady prowadzenia zajęć)
3. Zakres szkolenia na poziomie drużyny
a. Musztra indywidualna i zespołowa
b. Taktyka indywidualna i zespołowa (sekcja i drużyna)
c. Wyszkolenie fizyczne (rozgrzewka, walka wręcz, zajęcia kondycyjne, testy)
d. Bronio/sprzętoznawstwo, wyszkolenie strzeleckie, podstawy rozpoznania ogólnowojskowego
e. Topografia, nawigacja i łączność
f. Szkolenie obywatelskie i patriotyczne

WYMAGANIA:
- Minimum rok doświadczenia w organizacji proobronnej.
- Wskazane ukończenie podstawowych kursów proobronnych: KP, KWM, mile widziane KRO, KDN + jakikolwiek kurs pierwszej pomocy przedmedycznej/BLS/CLS. (Przy braku posiadania ukończonych niektórych kursów, przypadek będzie analizowany indywidualnie, ale nie uniemożliwia to zupełnie udziału w kursie. Może wymagać szybkiego dokształcenia choć teoretycznego)
- Stan zdrowia umożliwiający udział w zajęciach terenowych i fizycznych
- Posiadane wyposażenie:

Na zajęcia z musztry/wykłady:
- mundur wz.93/wz.2010 (odmiany pośrednie)
- buty czarne za kostkę (typu wojskowego)
- beret (lub inny typu wojskowego)
- obuwie na zmianę
- strój sportowy
- notatnik, długopis, 2x ołówek, temperówka, gumka
Na zajęcia z taktyki itp:
- oporządzenie taktyczne (kamizelka/pas + min 3 magazynki do posiadanego typu broni, kieszeń na dym, kieszeń na granat),
- atrapa broni długiej (która wytrzyma zajęcia poligonowe),
- rękawice taktyczne
- okulary ochronne i ochronniki słuchu/zatyczki
- farby maskujące + elementy maskujące
- puszka survivalowa
- kapelusz/czapka
- busola/płytka
- 3l wody (co najmniej)

Zagadnienia, z którymi kursanci muszą zapoznać się przed kursem:
- regulamin musztry SZRP
- regulamin mundurowy SZRP
- regulamin ogólny SZRP (część wstępna)
- szyki patrolowe/przekształcanie szyków (sekcja / drużyna)
- znaki dowodzenia (podręcznik strzelca)
- praca na busoli, azymut, podstawy topografii
- umiejętność pokonywania terenu za pomocą skoków
- znajomość etatowej broni drużyny lekkiej piechoty 12 osobowej (kaliber, zasięg, zastosowanie oraz podział obowiązków w drużynie)(AKMS, PK, SWD ,Pallad, RPK, RPG)
- 5 zasad/ obowiązków strzelca w walce (podręcznik strzelca)
- podstawowe zasady maskowania

Podczas sesji weekendowych nocleg na terenie budynku (dostęp do wody) lub w terenie (sesja terenowa), wymagane: karimata, śpiwór, wyżywienie i dojazd we własnym zakresie.

Wyżywienie we własnym zakresie (możliwość zaopatrzenia się na miejscu).

KOSZT: 100 zł (materiały dla szkolonych, pozoracja, wejście na obiekty w tym nocleg), instruktorzy pracują charytatywnie.

Pierwsza sesja: 01-02.12.2018 r., sesja bez zajęć taktycznych, nocleg w budynku.
Lokalizacja: Nysa, ul. Obrońców Tobruku 5

Zgłoszenia do 15.11.2017 r. na adres: sonda2018nysa@gmail.com

ZGŁOSZENIE MUSI ZAWIERAĆ:
- stopień imię nazwisko
- rok urodzenia

- JS/JW/LPON/organizacja proobronna
- ukończone kursy

Po zaakceptowaniu kandydata wysłana zostanie informacja na temat dalszych kroków.

Wszelkie zapytania prosimy kierować na: sonda2018nysa@gmail.com

Zostaw komentarz

WP Theme & Icons autorstwa N.Design Studio. Modyfikacja: pwd. Przemek Spaczek.
RSS wpisów RSS komentarzy Zaloguj się