REKRUTACJA ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA!

Chętnych wstąpienia w szeregi naszej organizacji prosimy  o wysyłanie drogą mailową zgłoszeń na adres:

strzelec.nysa@gmail.com
Wiadomość należy zatytułować:
“Nabór 2022 – Nazwisko”
Maile o innym temacie będą ignorowane.
W treści zgłoszenia muszą się znaleźć następujące informacje:
-Imię i nazwisko
-Miejsce zamieszkania
-Wykształcenie
-Dotychczasowe doświadczenie przydatne z punktu widzenia jednostki
-Stan zdrowia
-Uzasadnienie chęci wstąpienia do jednostki
-Wiek

Zapoznaj się z wymaganiami!


Informacje Dla Rodziców


WYJDŹ Z DOMU – ZOSTAŃ STRZELCEM!