Akty prawne:

Podstawa prawna użytkowania munduru wojskowego przez ogranizacje proobronne

Dokumenty rekrutacyjne:

Ankieta Personalna Rekruta

Regulaminy:

Zeszyt szkoleniowy

Taktyka:

Podręcznik Strzelca

Zasady walki lekkiej piechoty (skrypt kursu piechoty)

Symbole NATO

Szkolenie ogniowe:

Bronioznawstwo

Podstawy balistyki

Instrukcja 7,62 mm karabinek AKM

Strzelectwo sportowe / Patent Strzelecki

Portal wiedzy o Patencie

Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.

Fiszki do nauki.

Aplikacja do nauki pytań egzaminacyjnych na Patent (Android)

Medyczne:

Medycyna Pola Walki

Materiały WCKMed

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc

Aplikacja do nauki pytań egzaminacyjnych (Android)