Dokumenty rekrutacyjne:

Ankieta Personalna Rekruta

Regulaminy:

Zeszyt szkoleniowy

Taktyka:

Podręcznik Strzelca

Zasady walki lekkiej piechoty (skrypt kursu piechoty)

Szkolenie ogniowe:

Podstawy balistyki

Instrukcja 7,62 mm karabinek AKM