Jednostka Strzelecka 3053 Nysa im. 1. Brygady Strzelców Karpackich jest terenowym oddziałem ogólnopolskiej organizacji: Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno – Wychowawcza, współpracującej z Ministerstwem Obrony Narodowej oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej. Została powołana rozkazem Komendanta Głównego ZS nr 11/2010 z dnia 22.12.2010 r., w stulecie Związku Strzeleckiego.

Powołanie jednostki zainicjował ppłk rez. WP dr Grzegorz Kwaśniak, z-ca dyr. Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, późniejszy Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej. Na pierwszego dowódcę jednostki został wyznaczony sekc. ZS dr Grzegorz Mazur – pracownik naukowy PWSZ.

W czasie pierwszego naboru wiosennego 2011 przyrzeczenie 3 maja złożyło 29 strzelców.

Rozkazem specjalnym nr 02/2016, Komendanta Głównego ZS „Strzelec” OSW, z dnia 3 maja 2016, biorąc pod uwagę otrzymaną zgodę na używanie nazwy, historycznych znaków i symboli 1. Brygady Strzelców Karpackich, udzieloną przez Zarząd Stowarzyszenia Żołnierzy i Przyjaciół Wojsk Górskich „KARPATCZYCY”, z dniem 03.05.2016r. nadano Jednostce Strzeleckiej 3053 Nysa imię 1. Brygady Strzelców Karpackich oraz w związku z tym zmieniam nazwę ww. JS na: Jednostka Strzelecka 3053 Nysa im. 1. Brygady Strzelców Karpackich.

Dowódcy

  • sekc. ZS dr Grzegorz Mazur (2010 – 2012)
  • sierż. ZS mgr Jacek Tomasiak (2012 – )