Jednostka Strzelecka 3053 Nysa, jest oddziałem terenowym ogólnopolskiej organizacji pozarządowej:  Związek Strzelecki “Strzelec” Organizacja Społeczno – Wychowawcza, ściśle współpracującej z Ministerstwem Obrony Narodowej i Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Naszym głównym celem jest kształtowanie postawy patriotycznej oraz proponowanie młodemu człowiekowi wartościowych form spędzania wolnego czasu – rajdy terenowe, obozy szkoleniowe letnie i zimowe, udział w uroczystościach i pokazach na terenie powiatu nyskiego, szkolenia ogólnowojskowe i specjalistyczne. W naszych szeregach uczymy zdyscyplinowania, wytrwałości, zaufania i współpracy w grupie ludzi.

Kadra naszej jednostki składa się z osób pełnoletnich, pracowników naukowych PWSZ, żołnierzy w służbie czynnej oraz rezerwy, absolwentów uczelni wyższych, po przeszkoleniu wojskowym i kursach pierwszej pomocy. Posiadamy doświadczenie w pracy z młodzieżą, oraz korzystamy z pomocy osób zawodowo związanych z ratownictwem medycznym, policją i wojskiem. Nasze działania wspierane są przez władze centralne Związku Strzeleckiego, składające się w dużej części z czynnych lub emerytowanych wojskowych.

Informacje dodatkowe:

  • Składka miesięczna: 10 złotych – część przekazywana do III Śląsko – Małopolskiego Okręgu Strzeleckiego, reszta jest przeznaczana na organizację zajęć i zakup wyposażenia.
  • Za własne pieniądze należy zakupić tylko buty i mundur z obszyciami (czas zakupu nie jest określony – zależy od możliwości finansowych Strzelca).
  • Zbiórki odbywają się co 2 tygodnie w sobotę; zajęcia realizowane są na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz na poligonie w Nysie.

Żaden instruktor nie pobiera wynagrodzenia za prowadzone zajęcia.