1. Barwy strzeleckie.
  Barwami ruchu strzeleckiego są kolory: biały czerwony, zielony. Kolory te symbolizują cele i charakter Związku Strzeleckiego:

  • - biały – moralność obywatelską,
  • - czerwony – symbol przelanej krwi, wierność ideałom niepodległościowym, oraz gotowość do dalszych ofiar na rzecz niepodległości,
  • - zielony – młodość, twórczość i radość życia.

  W razie łącznego stosowania kolorów państwowych i strzeleckich – pierwszeństwo przysługuje barom państwowym.


  Poniżej zdjęcia z okresu 1920-1939 prezentujący użycie trójkolorowej biało-czerwono-zielonej flagi strzeleckiej (zawieszanej z okazji uroczystości strzeleckich, także na trybunie honorowej pod godłem RP) oraz biało-czerwono-zielonych szarf na sztandarach strzeleckich.

 2. Orzełek Strzelecki
  Orzełkiem strzeleckim jest orzeł Legionów Dąbrowskiego. Wyobraża on styliozwaniego orła z koroną zamkniętą z krzyżem, z głową zwróconą w prawo, ze skrzydłami wzniesionymi ku górze, usadowionego na tarczy amazonek, posiadający pośrodku literę „S”, umieszczoną na trójkątnej tarczy rycerskiej (zwanej w heraldyce tarczą typu szwajcarskiego).
  Orzełek strzelecki symbolizuje naszą łączność duchową z ideologią pokoleń walczących o niepodległość Polski por tym znakiem od czasów Legionów Dąbrowskiego oraz z ich hasłami. Symboli on poza tym patriotyczny i wojskowy charakter Organizacji.